Daga Zauren FIQHU: Yadda Ake Warware Sihiri A Musulunci 

Za a  fara ne da yin  alwala tare da rokon Allah da siffofinSa daga nan sai a karanta wadannan Ayoyin AlKur’ani a bayyane akan wanda aka yi wa Sihirin;

1) Ayatul Kursiyyu ( Suratul Bakara: Aya ta 255

2) Shahidallahu ( Suratul Imran: Aya ta 18

Daga nan sai a nemi ganyen Magarya kunne bakwai, a dan daka su da Dutse sannan a saba dandakakken ganyen da ruwa, sai a zuba cikin bukitin wanka. Daga nan sai a karanta wadannan Ayoyin AlKur’ani a cikin ruwan;

* A’uzubillahi Minas Shaidanin Rajim

* Ayatul Kursiyyu

* ‘ Wa’auhaina,,,,,” Suratul A’araf: Aya ta 110 zuwa 117

* ” Wakala Fir’auna…” Suratul Yunus: Aya ta 79 zuwa 82

* ” Kalu ya Musa….” Suratul Daha: Aya ta 65 zuwa 70

* Suratul Kafirun

* Suratul Ikhlas

* Suratul Falak

* Suratul Nas

* Sai a karanta ” La’ilaha Illallahu Wahdahu Lasharikalahu Lahul Mulku Walahulhamdu Wahuwa Ala Kulli Shai’in Kasiri” ( Sau Dari). Sai a kammala da Salatin Manzon Allah ( SAW)

Daga sai a dibi ruwan a ba mara lafiyan ya sha sai kuma ya yi wanka da sauran ruwan.
Allah ne mafi sani.

@Galadiman Illela

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s